Anders Andersens grønne rejse

Verden forandrer sig hele tiden, og vi vil følge med tiden. Bæredygtighed er kommet på dagsorden – også i byggebranchen. Det er allerede i dag muligt at bygge svanemærkede huse og certificere bygninger efter DGNB, og vi vil være din grønne byggepartner.

Vi har kickstartet vores grønne rejse ved at deltage i det nationale projekt Grøn og Cirkulær Økonomi, hvor vi siden januar 2022 har vi samarbejdet med Thybo & Co om at forbedre interne processer og undersøge nye grønne byggemetoder. Det har bl.a. medført, at vi nu bruger miljømærket byggeskum og fugemasse uden hormonforstyrrende ftalater, og at vi sorterer affald i ca. 20 fraktioner. Vi arbejder også løbende på at blive bedre til at vejlede vores kunder i fordelene ved at vælge grønne metoder og materialer.

Vi er lige begyndt på den grønne rejse, og vi er slet ikke i mål. Men vi er stolte over at have taget et aktivt valg om at fremme den grønne omstilling.

I 2022 opfører vi vores første koncept-byggerier. En bolig på Roshagevej 7 i Hanstholm og et sommerhus på Ajs Mølls Vej 10 i Klitmøller. Vi bruger en række bæredygtige metoder og principper, og udbygningen af det grønne koncept sker i samarbejde med Certified Living Concept. Inden længe bliver det muligt for vores kunder at få et super lavenergi-hus evt. med DGNB-certifikat til gavn for miljøet og med markedets bedste totaløkonomi.

Anders Andersens grønne principper:

 • Vi arbejder på at minimere spild.
 • Vi gode til at sortere byggeaffald til genanvendelse og genbrug.
 • Der findes et grønt alternativ.

Vi sorterer affald

Byggeaffald og rester fra byggepladser transporteres til egen matrikel, hvor det sorteres. Det meste kører vi selv på den nærliggende genbrugsplads. Resten afhentes til genanvendelse af forskellige aftagere.

Vi har en affaldsplan, som beskriver hvordan vi håndterer de forskellige affaldsfraktioner.

Etape 1 af vores første ”grønne” byggeri. Der bygges med Sundolitts F-sokkel. Alene på fundamentet er der sparet ca. 20 m3 beton og kunden har samtidigt fået en bedre isoleringsevne.

Roshagevej 7

Aktuelle miljømål

 • Affaldssortering.
  Vi vil inden udgangen af 2022 indrette ny affaldssorteringsplads så vi kan sortere i mindst 20 fraktioner.
 • Miljømærkede produkter.
  Senest i år 2023 benytter vi udelukkende miljøcertificeret træ, fugemasse, byggeskum og træbeskyttelse. Dermed vil vi tilskynde vores leverandører til at levere gode miljømærkede produkter. 
 • Selvforsynende med vedvarende energi på egen matrikel.
  Senest august 2023 har vi opstillet et 8 kw solcelleanlæg, så vi kan producere den energi, vi selv bruger.
 • Udskiftning til el-varebiler.
  Senest udgangen af 2023 har udskiftet de første to dieseldrevne varevogne til eldrevne.
 • Efteruddannelse.
  Efter max to års ansættelse bliver vores svende tilbudt en efteruddannelse indenfor bæredygtigt byggeri.

Vores grønne samarbejdspartnere

Vi forsøger i videst mulige omfang at benytte samarbejdspartnere og materialer fra lokale underleverandører som også arbejder på at blive mere bæredygtige. Vi arbejder eksempelvis sammen med:

 Derudover samarbejder vi med lokale elektrikere, murere, entreprenører og VVS firmaer.

Tag fat i os, hvis vi skal samarbejde om dit grønne og ansvarlige byggeprojekt. Vi sidder klar på 97961391 eller på info@andersandersenas.dk

Oplysninger

Anders Andersen A/S
Industrivangen 7
DK-7730 Hanstholm

CVR: 26738776

Anders Andersen A/S | 2019 © Vizuall.dk

Oplysninger

Anders Andersen A/S
Industrivangen 7
DK-7730 Hanstholm

Tlf. 97 96 13 91
info@andersandersenas.dk

Anders Andersen A/S | 2019 © Vizuall.dk